RIGHT ER ET KONSULENTSELSKAP SOM STARTET I 2009

Right er et konsulentselskap som startet i 2009. Det ble startet av en gruppe Oracle spesialister som ønsket et eget Oracle miljø hvor de kunne dyrke videre sin ekspertise sammen med likesinnede. 

Design+3.png

Vi har ekspertisen og erfaringen for å møte fremtidens teknologiske behov og drive frem verdiøkende digitalisering. Innen Oracles plattformer er vi den komplette partner med spesialister og seniorer på hele Oracle “stacken” fra hardware og Java-programmering til front-end ERP, analytics og prediksjon. Våre konsulenter er blant de fremste spesialister innen sine fagområder, og vi har et av Norges største Oracle fagmiljøer.