OBIEE is dead ... long live OAS

OBIEE is dead … long live OAS (Oracle Analytics Server)! 

-Tore Johnsen, CIO/Managing consultant Right

 

I løpet av 2020 skjer det noen større endringer på Oracles løsninger for Analytics, og kort fortalt så består disse i at OBIEE og Oracle Data Visualization blir erstattet av det nye produktet Oracle Analytics Server (OAS). Dette er en on premise-versjon av Oracle Analytics Cloud (OAC), og alle eksisterende OBIEE-kunder vil da kunne oppgradere gratis til OAS.

 
Screen Right.jpg
 
 

Med OAS vil dermed eksisterende (og nye) kunder få tilgang til en god del mer funksjonalitet enn hva som ligger i on premise-versjonene av OBIEE + Data Visualization i dag, og selv om ny funksjonalitet fortsatt vil bli først introdusert i OAC, så vil nyheter, forbedringer og feilrettinger bli raskere tilgjengelig on premise i forhold til hvordan det er nå.

Det legges opp til at det kun skal være én lisens for OAS, og at den ikke blir delt opp avhengig av type funksjonalitet slik som det er i dag (OBIEE, Data Visualization, Mobile etc.). Slik Right tolker dette vil dermed alle eksisterende OBIEE-kunder som oppgraderer faktisk få tilgang til Data Visualization (og mange flere godsaker) uten å kjøpe noen utvidet lisens, men det gjenstår å få bekreftet fra Oracle at dette er korrekt.

Mer info om Oracles nye/fremtidige produktportefølje for Analytics finner dere nedenfor *. Merk at Oracle fornuftig nok i forbindelse med denne endringen ser ut til å rydde kraftig opp i sin sin lisensieringsmodell og produktkatalog for Analytics.

https://www.us-analytics.com/hyperionblog/hello-oracle-analytics-server 
https://www.rittmanmead.com/blog/2019/07/oracle-analytics-summit-2019/

 

Oracle har også begynt å publisere roadmap for Analytics offentlig, og her kan man få en rimelig bra oversikt over hva som er allerede er og hva som kommer av funksjonalitet i Oracle Analytics.

https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/roadmap.html#intelligent-search  

Det er liten tvil om at Oracle gjør dette for at det skal bli meget enkelt for on premise-kunder å migrere sine løsninger til skyen og/eller kjøre hybride løsninger, men uansett vil dette da gi mye mer funksjonalitet til de som ønsker å fortsette med on premise-løsninger. 

PS: Kjernen i OAS vil selvfølgelig fremdeles være det som i dag er kjent som OBIEE.
*Eksterne lenker og innholdet i disse kan bli endret uten at Right kan ta ansvar for dette.